You are here
Home > คนเก่งของเรา

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบโดย ดร.บัญชร จันท์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์จำนวน 8 คน ซึ่งเก็บเงินได้จำนวน 5,000 บาท ขณะเดินชมนิทรรศการในเทศกาลลางสาดลองกองหวาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา แล้วส่งกองอำนวยการเพื่อประกาศหาเจ้าของ เพื่อยกย่องคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 4174

📣📣 เด็ก อ.ต. นำเสนอ “ปักหมุด…วัดที่ถูกลืม” ได้รับรางวัลระดับประเทศ 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับ สภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการนำเสนอผลงาน “โครงการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย” ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเลือกนำเสนอการลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์วัดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3997

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยุตม์ มีเกิดมูล นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 3381

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา2561 3389

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  2931

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

📣📣ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.📣📣 น้ำใจเด็กโรงเรียนชาย เก็บเงินสดได้จำนวนกว่า 5,000 บาท ขณะเดินเที่ยวชมงานลางสาด ส่งประกาศคืนเจ้าของวันที่ 14 กันยายน 2561 มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทำความดีและมีความซื่อสัตย์เก็บเงินสดได้ จำนวนกว่า 5,000 บาท 2934

นักเรียน อ.ต. คว้าเหรียญรางวัล A–Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน A–Math และ Sudoku รายการ “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก 2624

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 24 2386

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า 2195

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 2207

Top