You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ "เพชรท่าเหนือ" ปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังไฟล์แนบ 4707

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ” ขันโตก อ.ต. ครั้งที่ 2 “

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน " ขันโตก อ.ต. ครั้งที่ 2 " ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 บัตรราคา 1,500 บาท นั่งได้ 6 ท่าน สนใจติดต่อ 081-7861389 หรือ 064-9255664

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังรายชื่อต่อไปนี้ 4698

โครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ”

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสอบวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2561 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการรับสมัครตลอดจนการประกาศผล ตามเอกสารโครงการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0 5541 1104 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครดาวน์โหลด ใบสมัคร ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ดาวน์โหลด

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอตุรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการศึกษา ก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้แนะแนวทางในการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อช่วยกันพัฒนา และเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติอ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ณ บริเณพิธีด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และ ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร โดยมีครูมานิธ ธนคุณากาญจน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

พิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายผุ้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 66 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 36 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 99,000 บาท โดยผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองของแต่ละระดับเป็นผู้มอบให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ นายพงศ์นิมิตร แก้วแดง ประธาน ม.5/7 และประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ นายบุญช่วย แหยมคง ประธาน ม.1/8 ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ประธาน ม.2/2 นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธาน ม.3/3 4590

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

Top