You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣 บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับคุณครูทัพไทย ตันติอำไพ และคุณครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 4260

🎉🎉นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 🎉🎉

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมรวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จัดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 4238

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #คพพ. #โรงเรียนอุตรดิตถ์ #ครอบครัวพอเพียงคือรากแก้วของแผ่นดิน 4253

📣📣 วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 📣📣

วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 4247

น้ำเงินชมพู บอลล์ 61 คืนสู่เหย้า เรารัก อ.ต.

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ น้ำเงิน-ชมพู บอลล์ 2561 คืนสู่เหย้าเรารัก อ.ต. วงดนตรีรวมวงหลากหลายแนวเพลง จาก ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และ วงดนตรีจาก มทบ.35 การแสดงของนักเรียน การแสดงกตเวทิตา คุณครูอาวุโส มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จับสลากของรางวัลมากมาย สนใจสำรองที่นั่ง ติดต่อ 092-665-8585 4030

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤศจิการยน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบป้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้มีการพัฒนาในโรงเรียนและร่วมกับงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี 4068

” HALLOWEEN 2018 “

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN UTTARADIT SCHOOL 2018 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดแกะสลักฟักทอง กิจกรรมการตอบคำถาม และการประกวดการแต่งกาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4089

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน 4157

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 15 และ 16 พฤศจิกายน 2561 4201

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้พบกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4143

Top