You are here
Home > 2018 > กรกฎาคม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดย ผอ.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร 1821

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.50 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 1774

คณะลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 1739

โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 1543

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ 1542

๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ เกิดจากเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐบาลจึงถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 1290

📣📣 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 📣📣

วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1462

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 1293

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการเนื่องในมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการเนื่องในมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 1366

Top