You are here
Home > 2018 > สิงหาคม

พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ 3342

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 2742

โรงเรียนอุตรดิตถ์รับเกียรติบัตร ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบเกียรติบัตร เนื่องใน โอกาสที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเตริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2665

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมแกนนำห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมแกนนำห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2786

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นม.6 เข้าร่วมโครงการ​กัมบัตเตะติวออนทัวร์​

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นม.6 เข้าร่วมโครงการ​กัมบัตเตะติวออนทัวร์​ ในวันพุธ​ที่​ 29 สิงหาคม​ 2561 ​เวลา​ 09.00-12.00น.​ ณ​ หอประชุม​น้ำเงิน-ชมพู​ 2656

นักเรียน อ.ต. คว้าเหรียญรางวัล A–Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน A–Math และ Sudoku รายการ “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก 2624

📣📣 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)” ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 📣

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 'Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)' ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 2595

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาระเบียบวินัย และความประพฤติ ด้านจิตใจ ความคิด ให้เรียนรู้ทางการปฏิบัติที่ดี ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย ในการนี้ ดร.บัญชรจันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม จังหวัดอุตรดิตถ์ 2669

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 (1st NEC Northern English Contest) 2659

Top