You are here
Home > 2018 > กันยายน

คุรุสภาเชิญชวน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

คุรุสภาเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 208,000 บาท สมัครได้จนถึงวันที่ 15 พ.ย.2561 สนใจติดต่อที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร 02 282 3153  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

รร.อุตรดิตถ์ เข้ารับเกียรติบัตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 ข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ นายวงกต จุลรังสี และนายวิฑูรย์ อินศิริ เข้ารับเกียรติบัตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2561 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์      

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยุตม์ มีเกิดมูล นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 3381

การสร้าง AppIication บนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม App Inventor เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง  วิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ชื่อผลงาน        การสร้าง AppIication บนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม App Inventor                          เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง  วิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                         โรงเรียนอุตรดิตถ์       ชื่อผู้รายงาน     นางสาวฐปนีย์  พันธชาติ      ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา2561 3389

“วันสุดท้ายในเครื่องแบบข้าราชการ”

"วันสุดท้ายในเครื่องแบบข้าราชการ" สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน  ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป  ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน  มั่นคงความดีตลอดไป... 3385

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

"ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " จากใจชาวมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 22 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์   3108

📣📣เชิญชวนชาว อ.ต. บรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง📣📣

มูลนิธิมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล บีที่ 2 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2561 3105

” กตัญญุตา กษิณาลัย”

" กตัญญุตา กษิณาลัย" วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธี "กตัญญุตา กษิณาลัย" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและมอบของที่ระลึกแด่คุณครูผู้เกษียณ 2946

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  2931

Top