You are here
Home > 2018 > พฤศจิกายน

📣📣 บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับคุณครูทัพไทย ตันติอำไพ และคุณครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 4260

🎉🎉นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 🎉🎉

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมรวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จัดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 4238

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #คพพ. #โรงเรียนอุตรดิตถ์ #ครอบครัวพอเพียงคือรากแก้วของแผ่นดิน 4253

📣📣 วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 📣📣

วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 4247

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 91,40 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท  สมัครวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4232

น้ำเงินชมพู บอลล์ 61 คืนสู่เหย้า เรารัก อ.ต.

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ น้ำเงิน-ชมพู บอลล์ 2561 คืนสู่เหย้าเรารัก อ.ต. วงดนตรีรวมวงหลากหลายแนวเพลง จาก ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และ วงดนตรีจาก มทบ.35 การแสดงของนักเรียน การแสดงกตเวทิตา คุณครูอาวุโส มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จับสลากของรางวัลมากมาย สนใจสำรองที่นั่ง ติดต่อ 092-665-8585 4030

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤศจิการยน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบป้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้มีการพัฒนาในโรงเรียนและร่วมกับงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี 4068

Top