You are here
Home > 2018 > ธันวาคม

The Pyramid Puzzle

เรื่อง The Pyramid Puzzle ผู้จัดทำ   นายชัยชนะ จังติยานนท์                นายปุณยวีร์ นาคสุวรรณ                นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้วครูที่ปรึกษา นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้นโรงเรียน อุตรดิตถ์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บทคัดย่อ บทคัดย่อรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองDownload

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอตุรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการศึกษา ก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้แนะแนวทางในการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อช่วยกันพัฒนา และเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติอ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ณ บริเณพิธีด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และ ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร โดยมีครูมานิธ ธนคุณากาญจน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

พิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายผุ้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 66 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 36 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 99,000 บาท โดยผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองของแต่ละระดับเป็นผู้มอบให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ นายพงศ์นิมิตร แก้วแดง ประธาน ม.5/7 และประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ นายบุญช่วย แหยมคง ประธาน ม.1/8 ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ประธาน ม.2/2 นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธาน ม.3/3 4590

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีครูมานพ ขันเอีย เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

Top