You are here
Home > 2019 > มกราคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ "เพชรท่าเหนือ" ปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังไฟล์แนบ 4707

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ” ขันโตก อ.ต. ครั้งที่ 2 “

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน " ขันโตก อ.ต. ครั้งที่ 2 " ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 บัตรราคา 1,500 บาท นั่งได้ 6 ท่าน สนใจติดต่อ 081-7861389 หรือ 064-9255664

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังรายชื่อต่อไปนี้ 4698

โครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ”

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสอบวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2561 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการรับสมัครตลอดจนการประกาศผล ตามเอกสารโครงการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0 5541 1104 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครดาวน์โหลด ใบสมัคร ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ดาวน์โหลด

Top