You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ โล่รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาดีเด่น อันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาวิชาทหารสายสามัญกองทัพภาคที่ 3 จาก พลโทวิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเชตุ กองบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Top