You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣ห้องเรียนพิเศษ ฯ ร่วมกับมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิด📢📢

📣📣ห้องเรียนพิเศษ ฯ ร่วมกับมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิด📢📢

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ ร่วมกับมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 เช่น หลักสูตร “การค้นพบศักยภาพ และความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร” และหลักสูตร “เรียนรู้แบบหัวแหลม ในกิจกรรม Robot ไก่” เป็นต้น ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครูห้องเรียนพิเศษ ฯ และครูที่ปรึกษา เป็นผู้ดูแลการร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top