You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561 ผลการแข่งขัน นายวชิรดิตถ์ สีนาค นายสรเชษฐ์ มีปา และนางสาวสิรภัทร บัตรมาก พร้อมด้วยสิ่งประดิษฐ์ UTD Smart garden คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดครั้งนี้ โดยมี คุณครูวงกต จุลรังสี เป็นที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top