You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ณัฐธยาณ์ อุ่นแก้ว ม.3/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ลัคณา อ่อนศรี ม.6/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
น.ส.สุดธิดา แด้วดิษฐ์ ม.6/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top