You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top