You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ดังต่อไปนี้

▶️ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
✅ เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ชั้น ม.2/1
✅ นายสรเชษฐ์ มีปา ชั้น ม.4/1
✅ นายกันณวัฒน์ จันรุน ชั้น ม.5/1
✅ นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล ชั้น ม.5/1
✅ นายบวรทัต เกิดส่ง ชั้น ม.4/1 (สำรองอันดับ 1)

▶️ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
✅ นางสาววรัญญา แซ่หลิม ชั้น ม.5/1

▶️ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
✅ นายสิรภพ โพธิ์งาม ชั้น ม.4/1
✅ นายธนัท สารเจริญ ชั้น ม.5/1
✅ นายพิฆเนศ อิ่มเเจ้ง ชั้น ม.5/2

▶️ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
✅ นางสาวปัญญภัทร กำจาย ชั้น ม.5/1
✅ นายศุภชัย เบ้าทอง ชั้น ม.5/2

▶️ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
✅ นายตั้งปณิธาน กิ่งวิสิทธิ์ ชั้น ม.5/1

▶️ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
✅ นาย วัชระ วิริยะกุล ชั้น ม.5/1

ภาพ/ข่าว : โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top