You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ” จากใจชาวมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ” โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (1)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (2)

ใส่ความเห็น

Top