You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣ชวนนักปั่น เยี่ยมบ้านครู @ หาดสองแคว📣📣

📣📣ชวนนักปั่น เยี่ยมบ้านครู @ หาดสองแคว📣📣

ขอเชิญชวน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต.” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15.59 – 21.00 น. ตามเส้นทาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ – ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคุณครูที่ผ่านการเยี่ยมบ้านทั้ง 61 ท่าน รับเกียรติบัตร ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง บ้านหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียดและกำหนดการดังแนบ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top