You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ” รักและศรัทธา คุรุมุทิตา กษิณาลัย 2561 “

” รักและศรัทธา คุรุมุทิตา กษิณาลัย 2561 “

วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม รักและศรัทธา คุรุมุทิตา กษิณาลัย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ดังนี้
1.ครูกริช พุ่มเทียน
2.ครูพรพิมล เสาวภา
3.ครูภาวินี ทานะ
4.ครูธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี กล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูเกษียณ และในโอกาสนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้กล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูเกษียณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบของที่ระลึกให้กับคุณครูเกษียณ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (Facebook)

 

ใส่ความเห็น

Top