You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม

โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม

วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างทักษะการดำรงชีวิต โดยใช้ธรรมะเป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การทำงาน ทั้งในครอบครัว และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมการฟังธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และการทำบุญตักบาตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัด

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top