You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 เด็ก อ.ต. นำเสนอ “ปักหมุด…วัดที่ถูกลืม” ได้รับรางวัลระดับประเทศ 📣📣

📣📣 เด็ก อ.ต. นำเสนอ “ปักหมุด…วัดที่ถูกลืม” ได้รับรางวัลระดับประเทศ 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับ สภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการนำเสนอผลงาน “โครงการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย” ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเลือกนำเสนอการลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์วัดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ วัดดอนสัก วัดท้องลับแล วันพระยืน วัดผักราก วัดโพธิบัลลังก์ ซึ่งโครงการนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบพระคุณ
ภาพ : งานสภานักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top