You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ 📣📣

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ 📣📣

วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top