You are here
Home > อบรม/สัมนา > 📣📣โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📢📢

📣📣โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📢📢

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาในรายวิชา พีชคณิต เมทริกซ์และการประยุกต์ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาในรายวิชา แคลคูลัส 2 โดยมีครูผู้ควบคุมในครั้งนี้คือ ครูอัชรี อุ่นมาก และครูนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top