You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมีสนามแข่งขันคือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงเรียนลับแลพิทยาคม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top