You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #คพพ. #โรงเรียนอุตรดิตถ์ #ครอบครัวพอเพียงคือรากแก้วของแผ่นดิน

ภาพ : แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top