You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 📣📣

📣📣 บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับคุณครูทัพไทย ตันติอำไพ และคุณครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติบัตรในการจัดโครงการ “รณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top