You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขัน “พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 5″ และ”พิชัยคิดเลขเร็วครั้งที่ 3”

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขัน “พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 5″ และ”พิชัยคิดเลขเร็วครั้งที่ 3”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 5” และ”พิชัยคิดเลขเร็วครั้งที่ 3″ ณ โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้นักเรียนส่งเข้าแข่งขันเอแม็ท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว ทั้งรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25 คน โดยมีครูผู้ฝึกสอนและควบคุมในครั้งนี้คือ ครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา ครูสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์ ครูระวีวรรณ ดอนท้วม และครูมานพ ขันเอีย

ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ Facebook : โรงเรียนพิชัย

ใส่ความเห็น

Top