You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > [:th]📣📣นักศึกษาวิชาทหาร ซ้อมย่อยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 61 📣📣[:]

[:th]📣📣นักศึกษาวิชาทหาร ซ้อมย่อยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 61 📣📣[:]

[:th]วันที่ 10, 17, 24, 25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ซ้อมย่อยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 61 ณ สนามบก.มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์

[:]

ใส่ความเห็น

Top