You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 📣📣

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 📣📣

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 18 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกำหนดประกาศผลสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจะแจ้งผลสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยมีครูนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ และครูสุทธิรัตน์ อินมา ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top