น้ำเงิน ชมพู


คำร้อง – ทำนอง : ของเดิม
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
ขับร้อง : สมศักดิ์ เตชะเรืองรอง / สถาพร โฆษ์สงวน / สุนทร ขอนวงศ์ /
วันทนีย์ หรรษอุดม / เฉลิมศรี เลียงกลกิจ / เอื้อมเดือน อยู่ไกล

น้ำเงิน น้ำเงิน ชมพู น้ำเงิน ชมพู
ไม่ยอมให้ใครมาย่ำมายี
ขยำขยี้ น้ำเงินชมพู
พวกเราสีน้ำเงินชมพู
พวกเราสีน้ำเงินชมพู
ไม่ยอมเสียรู้ในการชิงชัย
เสียชีวิตไม่คิดเสียดาย
ตายก็ตาย เพื่อน้ำเงินชมพู

การจัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์
“สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย”

Producer & Musicians
Electric Guitar : ยุทธชัย ปุญปัน
Keyboard / Trumpet : ชวน ตันแก้ว
Acoustic Guitar / Bass Guitar : โกมุท แก้วไทรหงวน
All Programming / Mixdown : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
อำนวยการผลิต : นเรศ ศรีภิรมย์, ฐิติ พรมประไพ
12 ธันวาคม 2552
สนใจสนับสนุนซีดีเพลง : โทร 0 5541 1104

ใส่ความเห็น

Top