You are here
Home > อบรม/สัมนา > 📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีครูมานพ ขันเอีย เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top