You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร
โดยมีครูมานิธ ธนคุณากาญจน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top