You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561”

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอตุรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการศึกษา ก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้แนะแนวทางในการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อช่วยกันพัฒนา และเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top