You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังรายชื่อต่อไปนี้

▶️ เด็กชายจิราธิป เพ็งแสงทอง
▶️ เด็กชายพิริยะพงศ์ อุดนัน
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท และเกียรติบัตร

▶️ เด็กชายทัตต์ดนัย บุญเอม
▶️ เด็กชายพิสิษฐ์ ทรกัณฑ์
รางวัลอันดับที่ 6 การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร

▶️ เด็กหญิงอธิชา บุญเกตุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SuDoKu ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

ใส่ความเห็น

Top