You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดการจัดพานไหว้ครูปีการศึกษา 2561

การประกวดการจัดพานไหว้ครูปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินตรวจเยี่ยมบรรยากาศการประกวดการจัดพาน และการตัดสินให้คะแนน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยผลการการกวดดังนี้

 

ระดับชั้น ม.1 
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.1/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.1/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.1/5
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.1/9
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.1/10
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.1/1
ระดับชั้นม.2
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.2/5
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.2/2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.2/7
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.2/1
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.2/10
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.2/3
ระดับชั้นม.3
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.3/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.3/1
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.3/7
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/9
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.3/2
     
ระดับชั้นม.4
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.4/6
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.4/5
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.4/10
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.4/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.4/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.4/9
ระดับชั้นม.5
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.5/11
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/6
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.5/4
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.5/9
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/7
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.5/2
ระดับชั้นม.6
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.6/7
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.6/9
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/8
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.6/5
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.6/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/1

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

Top