You are here
Home > วีดีทัศน์ > ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.๑ และ ม.๔ (ช่วงที่ ๒)

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.๑ และ ม.๔ (ช่วงที่ ๒)

โพสต์โดย โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ เมื่อ 13 มิถุนายน 2018

ใส่ความเห็น

Top