You are here
Home > Posts tagged "กิจกรรมปรับสภาพห้องเรียนนักเรียนพิเศษด้านวิชาการ"

🎉🎉 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 🎉🎉

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 945

กิจกรรมปรับสภาพห้องเรียนนักเรียนพิเศษด้านวิชาการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปรับสภาพห้องเรียนนักเรียนพิเศษด้านวิชาการ และในโอกาสนี้ได้เดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Top