You are here
Home > Posts tagged "ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์"

โรงเรียนอุตรดิตถ์ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดร.บัญชรจันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 194

Top