You are here
Home > Posts tagged "ทำบุญ"

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ หอประชุมพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา “วันสำคัญสากลของโลก”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะครู 211

Top