You are here
Home > Posts tagged "มรอ"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions 2354

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT - GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 2182

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2218

โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 1543

Top