You are here
Home > Posts tagged "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัฐญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ นำนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมแสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน 273

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 222

Top