You are here
Home > Posts tagged "หอประชุมน้ำเงิน ชมพู"

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 644

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 459

Top