You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top