You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤศจิการยน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบป้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้มีการพัฒนาในโรงเรียนและร่วมกับงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top